Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương

ve-chung-toi-hai-phat-land

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương: thông về thị trường nhà đất Bình Dương, những quy định về tách lô…